AMBIO Helse løser utfordringer innen helse og omsorg

Å ta vare på syke og pleietrengende er blant de alle viktigste oppgavene i samfunnet. Behovet for flere varme hender og høy kompetanse øker voldsomt. Vi i AMBIO Helse hjelper kommuner, ansatte og brukere.

I dag jobber hver femte yrkesaktive i helse- og omsorgssektoren (HO-sektoren). En fortsatt sterk vekst i ressursbruken i denne sektoren i tiårene framover er en av de sikreste langsiktige spådommene man kan gi for norsk økonomi (SSB).

Økende behov

Politikerne ønsker høyere standard og flere enerom. Samtidig begynner den store etterkrigsgenerasjonen å bli pensjonister. SSB mener derfor at ressursbruken i helsevesenet kommer til å måtte øke mye de neste tiårene.

Ordentlig og profesjonell

Samtidig er vi opptatt av etikk. Våre ansatte skal ha det bra, og vi skal ha ordnede arbeidsforhold og tydelige avtaler som bidrar til langsiktig samarbeid.

Da vi både har personell fra andre land, og arbeider i mange forskjellige kommuner i Norge, opparbeider vi oss kunnskap om gode rutiner og ”beste praksis”. Denne erfaringen bruker vi til å bedre våre egne tjenester, og videreformidler til våre oppdragsgivere om de ønsker det.

Vi bistår med personell og erfaring

AMBIO Helse er en privat aktør som bistår offentlig helsevesen. Vi skaffer dyktige vikarer til kommuner som mangler personell, vi har ansatt erfarne spesialister som kan bistå i særlig utfordrende oppgaver, og vi gir opplæring og overføring av kompetanse.

Eksempler

Våre ansatte stiller opp og leverer kvalitet og omsorg innenfor en rekke helserelaterte oppgaver. Arbeidet varier fra vikartjenester på sykehjem til opplæring av kursing av eksterne.

Kontakt oss gjerne for en prat om hvordan AMBIO Helse kan bidra i din kommune eller din bedrift.

Vår visjon

AMBIO Helse – bedre liv! Bedre liv for brukere og ansatte i helse- og omsorgssektoren