Vikar

Ledige stillinger og viktig informasjon til
deg som er sykepleier

Ledige stillinger og viktig informasjon
for helsefagarbeidere

For deg som har en annen stilling
innen helsesektoren

Hvorfor jobbe for Ambio Helse?

Vi tilbyr en trygg og god arbeidsplass, tett og god oppfølging fra en egen medarbeider i Ambio Helse som tar seg av alt det praktiske rundt ditt opphold!

Vi gir deg også gratis reise og bolig under ditt opphold. Vi i Ambio Helse tar vare på våre ansatte og skreddersyr din opplevelse i Norge etter dine ønsker!

 

Det er trygt å jobbe som vikar i norsk helsesektor.

Oppdragsgiver

Vi bistår med personell og erfaring
AMBIO Helse er en privat aktør som bistår offentlig helsevesen. Vi skaffer dyktige vikarer til kommuner som mangler personell, vi har ansatt erfarne
spesialister som kan bistå i særlig utfordrende oppgaver, og vi gir opplæring og overføring av kompetanse.

BPA - Brukerstyrt Personlig Assistanse

Ambio Helse er leverandør av brukerstyrt personlig assistanse – BPA. Brukere kan gjennom fritt brukervalg velge Ambio Helse som arbeidsgiver.
 Vi i Ambio Helse er opptatt av at BPA skal være et frigjøringsverktøy og ikke en vanlig omsorgstjeneste. Den politiske intensjonen til BPA-ordningen var at den skulle
gjøre det mulig for personer med funksjonsnedsettelse å kunne leve normale, selvstendige liv. Denne arven er vi opptatt av  å videreføre i våre tjenester.

Siste nyheter

Nytt verneombud

Nytt verneombud for vikarene i Ambio Helse er Barbro Landén og vi ønsker henne hjertelig velkommen i rollen!

Hundekjøring med vikar

Vi i Ambio føler oss privilegerte som har mulighet til å bli kjent med så mange fantastisk flotte mennesker via jobben vår, og tenker da spesielt på vikarene som er ute i oppdrag for oss. De er vårt ansikt utad, vår stolthet!   En av de er Lena Navanito Athley fra Malmö, Sverige.  Hun har…

Les mer

Gjesteblogg – Sommervikar i Ålesund

Sommervikar for Ambiohelse. Kontrasten er påfallende fra ankomst en søndagkveld i øsregn, alt er stengt untatt Kiwibutikken – Til vemodig avskjed i strålende sol på samme busstasjon 9 uker senere, – og mange opplevelser rikere!

Les mer